domácnosť.sk

Ako dopadlo 5. kolo dotácií? Ako 4 predchádzajúce... Oplatí sa čakať na 6. kolo?

 

 

Prečítajte si ako dopadlo 5. kolo dotácií z projektu Zelená domácnostiam.

Okrem toho že sa za približne polhodiny minuli a neuspokojených záujemcov bolo viac ako 1000 až 1500 a ak bol pomer podobný ako v ostatných prípadoch, tak sa môžeme len domnievať, že z nich bolo približne 500 záujemcov o dotácie na tepelné čerpadlá. To sú však stále len počty ktoré eviduje SIEA za necelú plhodinu. Tých záujmcov ktorí sa nestihli do 5. kola ani zapojiť nikto neeviduje.

 

Náš projekt Vám umožňuje získať tepelné čerpadlo za dotovanú cenu už teraz a to bez množstva birokracie a za ľahkého splnenia jednoduchých podmienok.

Ako si vybrať správne tepelné čerpadlo z našej ponuky dotovaných?

Hlavným kritériom pri výbere tepelného čerpadla je či spĺňa možnosť prevádzky pri vyhovení súčasne týmto 3 požiadavkám - parametrom:

1. najnižšia prevádzková teplota vo vonkajšom prostredí počas vykurovacej sezóny

( Námestovo -18°C, je to jedno z najchladnejších reálne obývaných lokalít, Patince -10°C, najteplejšie miesko na Slovensku - ostatné lokality sú niekde medzi týmito hodnotami približne v súlade so severo-južnou osou Slovenska )

- všetky tepelné čerpadlá Atlantic sú vhodné na prevádzku kdekoľvek na Slovensku (prevádzka ALFEA EXTENSA a LORIA štandardne do -25°C, EXCELLIA až do -35°C)

Výpočtová teplota podľa lokality -11°C -12°C -13°C -14°C -15°C -16°C -17°C -18°C
Lokalita Nitra, Levice, Komárno, Bratislava, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Malacky, Nové Zámky, Pezinok, Piešťany, Senec, Skalica, Topoľčany, Trnava, Zlaté Moravce Bánovce nad Bebravou, Senica, Trenčín Rimavská Sobota, Poltár, Púchov, Sobrance, Trebišov, Veľký Krtíš Prievidza Banská Bystrica, Bardejov, Bytča, Čadca, Detva, Gelnica, Humenné, Martin, Medzilaborce, Žilina, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Vranov nad Topľou, Svidník, Stropkov, Snina, Sabinov, Rožňava, Revúca, Prešov, Považská Bystrica Banská Štiavnica, Brezno, Dolný Kubín, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Poprad, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Turčianske Teplice Tvrdošín, Stará Ľubovňa Námestovo

2. najvyššia požadovaná teplota vykurovacej vody

( pre podlahové kúrenie zvyčajne +30°C až +40°C podľa kvality podlahového vykurovania, nízkoteplotné radiátory +40°C až do +55°C, vysokoteplotné vykurovanie od +55°C do +90°C )

- všetky tepelné čerpadlá Atlantic sú vhodné na prevádzku do +55°C s energetickou triedou A++ a menšie výkony do +35°C s energetickou triedou A+++

(EXCELLIA +60°C aj pri -25°C)


3. vykurovací výkon potrebný na pokrytie tepelných strát objektu za daných teplotných podmienok

- v akciovej ponuke máme tepelné čerpadlá do 10 kW postačujúce na úsporné vykurovanie stavieb do tepelnej straty približne 12 kW

 • čo je vyhovujúce približne 90% moderných novostavieb rodinných domov aj rekonštruovaných rodinných domov
 • pre väčšie stavby máme k dispozícii iné modely mimo tejto akciovej ponuky, prípadne dokážeme vyskladať kaskádovú zostavu viacerých tepelných čerpadiel do výkonov aj niekoľkých stoviek kW, ich regulácia umožňuje vzájomnú kombináciu a komunikáciu, takže kaskádové zapojenie ešte zvyšuje ich efektivitu

Vedeli ste, že zdroj tepla s vykurovacím výkonom rovným 30% z tepelnej straty objektu pokryje až 60% jej potreby tepla? Teda na budovu s tepelnou stratou 10 kW inštalované tepelné čerpadlo s výkonom 3 kW postačí na vykúrenie počas 60% vykurovacej sezóny!

 

Rovnako, zdroj tepla s vykurovacím výkonom rovným 60% z tepelnej straty objektu pokryje až 80% jej potreby tepla? Teda na budovu s tepelnou stratou 10 kW inštalované tepelné čerpadlo s výkonom 6 kW postačí na vykúrenie počas 80% vykurovacej sezóny!

 

Do tretice, zdroj tepla s vykurovacím výkonom rovným 80% z tepelnej straty objektu pokryje až 95% jej potreby tepla? Teda na budovu s tepelnou stratou 10 kW inštalované tepelné čerpadlo s výkonom 8 kW postačí na vykúrenie počas 95% vykurovacej sezóny! V tomto prípade ak uvažujeme s 200 dňami vykurovacej sezóny, len počas 10 dní budeme potrebovať na vykúrenie stavby pomoc iného tepelného zdroja!

 

Tepelné čerpadlá preto treba dimenzovať s "rozumom" predimenzovávať ich znamená predraženie a vyššie náklady na servis neskôr.

 

Navyše efektivita správne nadimenzovaného tepelného čerpadla (to platí aj pre kotle na fosílne palivá) je vždy lepšia ako pri poddimenzovaní aj predimenzovaní!


Keďže žijeme v modernej dobe "softvérovej" aj na výber vhodného tepelného čerpadla výrobcovia vyvinuli návrhové softvéry a simulátory, ktoré nám dokážu pomerne presne určiť aj ich skutočné prevádzkové vlastnosti, najmä dodaný výkon a spotrebovaný príkon počas ucelenej sezóny a tým aj ich SCOP (sezónny koeficient účinnosti = pomer medzi príkonom  výkonom)

Tejto téme sme sa venovial podrobnejšie tu, je to zaujímavé čítanie - odporúčame vám prečítať si to ak Vás téma SCOP zaujala:  Viac o SCOP - klimainfo.sk


Skúsme sa však na celú vec pozrieť z 2 pohľadov:

1. s tepelnými čerpadlami pracujeme už viac ako 13 rokov a máme dostatok skúseností nato, aby sme navrhli tepelné čerpadlo správne aj bez pomoci softvéru okrem iného aj pretože:

 • návrhové softvéry používajú zvyčajne "blízke aproximácie" presných dát
 • prípadne používajú dáta získané v laboratóriách, nie v reálnych podmienkach
 • vyhodnocujú dáta zadávané softvérovými inžiniermi v kanceláriách a ich súvislosti vyhodnocujú a výsledné hodnoty vypočítavajú omylnými ľuďmi definované softvérové algoritmy
 • opierajú sa o štatistické údaje z histórie SHMÚ a podobne, preto aj oni pracujú s určitou toleranciou, obvykle každý softvérový výstup končí "alibistickým" vyjadrením autora, že za výpočet nenesie žiadnu zodpovednosť
 • náš návrh musí končiť tým, že zaň nesieme plnú zodpovednosť - skúste si predstaviť, že by sme Vám zahlásili, že za našu prácu nenesieme zodpovednosť

2. tepelné čerpadlá sa nevyrábajú na mieru, ale v určitých výkonových kategóriách, napríklad 4kW, 6kW, 8kW, 10kW, 12kW, 14kW, 16kW (Atlantic má aj 5kW, 11kW, 13kW) a u ostatných výrobcov zásadné rozdiely nie sú

Pozor: žiadny výrobca nevyrába tepelné čerpadlá doslova na mieru takto: tepelná strata objektu je 14.256 W, tak z katalógu zvolí tepelné čerpadlo s výkonom 14,256 kW, naopak zvolí zo svojho portfólia tepelné čerpadlo s najbližším vhodným výkonom a to samozrejme s ohľadom na ďalšie jeho vlastnosti, pravdepodobne to bude 13kW, alebo 14kW prípadne aj 12 kW, 15kW či 16 kW.

"To ale znamená, že aj najlepší návrh pomocou softvéru nebude úplne dokonalý! Preto napríklad tak ako ľudskú pamäť ešte neprekonal žiadny počítač (úplne vo všetkom - v niečom už tie lepšie áno), tak návrh tepelného čerpadla softvérom nedokáže prekonať návrh skutočného odborníka."

V skutočnosti sú softvérové pomôcky pri návrhu tepelných čerpadiel často iba akousi "barličkou" pre neskúsených predajcov a hlavne marketingovým nástrojom.


Rozšírime teda tabuľku s teplotnými lokalitami o vhodne zvolené tepelné čerpadlá podľa tepelných strát, samozrejme jedná sa len o výber podľa lokality a straty, pri výbere sa zohľadňuje aj viacero parametrov - mimochodom aj takých s ktorými bežne návrhové softvéry neuvažujú. Takže nasledujúcu tabuľku berte prosíme ako informatívnu.

Ak si však všimnete, na väčšine stavieb aj najväčší zástancovia návrhu tepelného čerpadla pomocou softvéru nakoniec uznajú, že ich návrhy ktoré doteraz vykonali aj pomocou softvéru, by sa s našou tabuľkou veľmi podobne prekrývali.

Neveríte?

Navštívte niekoľko rodinných domov, zistite si ich tepelné straty a pozrite si aké tepelné čerpadlo majú navrhnuté a nainštalované.

Pre podlahové vykurovanie s teplotou do +35°C vykurovacej vody:

Výpočtová teplota podľa lokality -11°C -12°C -13°C -14°C -15°C -16°C -17°C -18°C
Lokalita Nitra, Levice, Komárno, Bratislava, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Malacky, Nové Zámky, Pezinok, Piešťany, Senec, Skalica, Topoľčany, Trnava, Zlaté Moravce Bánovce nad Bebravou, Senica, Trenčín Rimavská Sobota, Poltár, Púchov, Sobrance, Trebišov, Veľký Krtíš Prievidza Banská Bystrica, Bardejov, Bytča, Čadca, Detva, Gelnica, Humenné, Martin, Medzilaborce, Žilina, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Vranov nad Topľou, Svidník, Stropkov, Snina, Sabinov, Rožňava, Revúca, Prešov, Považská Bystrica Banská Štiavnica, Brezno, Dolný Kubín, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Poprad, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Turčianske Teplice Tvrdošín, Stará Ľubovňa Námestovo
Tepelná strata objektu Vhodné tepelné čerpadlá ATLANTIC
3kW - 4kW 4kW 4kW 4kW 4kW 4kW - 6kW 4kW - 6kW 6kW 6kW
4kW - 5kW 4kW - 6kW 4kW - 6kW 4kW - 6kW 4kW-6kW 4kW - 6kW 6kW 6kW 6kW-8kW
5kW - 6kW 4kW - 6kW 4kW - 6kW 6kW 6kW 6kW 6kW 6kW-8kW 6kW-8kW
6kW - 7kW 6kW 6kW 6kW - 8kW 6kW-8kW 6kW - 8kW 6kW - 8kW 6kW-8kW 6kW-8kW
7kW - 8kW 6kW - 8kW 6kW - 8kW 6kW - 8kW 6kW-8kW 8kW 8kW 8kW 8kW-10kW
9kW - 10kW 8kW-10kW 8kW-10kW 8kW-10kW 8kW-10kW 8kW-10kW 8kW-10kW 10kW 10kW
10kW - 11kW 8kW-10kW 8kW-10kW 8kW-10kW 10kW 10kW 10kW 10kW 10kW
11kW - 12kW 10kW-12kW 10kW-12kW 10kW-12kW 10kW-12kW 12kW 12kW 12kW 12kW
12kW-13kW 10kW-12kW 10kW-12kW 10kW-12kW 12kW-14kW 12kW-14kW 12kW-14kW 14kW 14kW
13kW-14kW 12kW-14kW 12kW-14kW 12kW-14kW 12kW-14kW 12kW-14kW 14kW 14kW 14kW

Pri radiátorovom vykurovaní to už je náročnejšie, tam treba výberu vhodného tepelného čerpadla viac pozornosti, aj keď až taký zásadný rozdiel tu nebude!


Keďže tepelné čerpadlá sa na vykurovanie využívajú z hlavného dôvodu a to úspory nákladov na vykurovanie, do nákladov tak ako sme už vyššie uviedli, treba započítať aj cenu tepelného čerpadla a preto sa pri jeho voľbe treba okrem technických parametrov venovať jeho cene, spotrebe energií a nákladov na servis a údržbu.

Netreba pritom zabudnúť, že správne navrhnuté tepelné čerpadlo bude mať aj dlhšiu životnoť ako poddimenzované alebo predimenzované. Naša tabuľka už tento fakt zohľadňuje.


Dôležitým parametrom pri návrhu tepelného čerpadla je aj jeho regulačný rozsah, ten určuje minimálny a maximálny vykurovací výkon.

Do úvahy pritom treba brať, že minimálny vykurovací výkon potrebujeme dosiahnuť pri najvyššej teplote v exteriéri na začiatku vykurovacej sezóny pri približne +15°C.

Rovnako, maximálny vykurovací výkon potrebujeme dosiahnuť pri najnižšej teplote v exteriéri "v strede" vykurovacej sezóny pri približne -11°C až -18°C podľa lokality.

Keďže sa venujeme tepelným čerpadlám odoberajúcim teplo zo vzduchu, ich výkon a účinnosť je závislá od teploty vzduchu a pomeru k teplote vykurovacej vody.

Na začiatku sezóny stačí do podlahy púšťať bežne +25°C vodu, kým pri extrémnych mrazoch približne +35°C až +40°C - nesprávne navrhnutá a zrealizovaná "podlahovka" môže potrebovať aj vyššie teploty.


Názorný príklad:

Tepelná strata domu je 5 kW pri -15°C ( Banská Bystrica, Bardejov, Bytča, Čadca, Detva, Gelnica, Humenné, Martin, Medzilaborce, Žilina, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Vranov nad Topľou, Svidník, Stropkov, Snina, Sabinov, Rožňava, Revúca, Prešov, Považská Bystrica ), na výber máme viacero možností:

1. Štandardne 4kW a 6kW

Ak si zvolíme 4kW tepelné čerpadlo dosiahneme približné SCOP 4,1, ak si zvolíme 6kW tepelné čerpadlo dosiahneme približné SCOP 3,8

2. Prípadne zvoľme aj 8kW tepelné čerpadlo, podľa návrhového softvéru dosiahneme SCOP 3,7 a pre zaujímavosť si zvolíme ešte aj 10kW tepelné čerpadlo a dosiahneme približné SCOP 3,6

Rozdiel v nákladoch vo vykurovaní medzi SCOP 4,1 a 3,6 pri rovnakej potrebe tepla keďže navrhujeme tepelné čerpadlo pre ten istý objekt je približne nasledovný:

Pripustime chyby vo výpočtoch a trochu to zaokrúhlime k "horšiemu", dostaneme ročnú spotrebu tepla okolo 16.000 kWh

 1. Pri SCOP 4,1 spotrebujeme: 16.000 / 4,1 = 3.900 kWh = nákladom vo výške: 507 € (4kW tepelné čerpadlo)
 2. Pri SCOP 3,8 spotrebujeme: 16.000 / 3,8 = 4.210 kWh = nákladom vo výške: 547 € (6kW tepelné čerpadlo)
 3. Pri SCOP 3,7 spotrebujeme: 16.000 / 3,7 = 4.324 kWh = nákladom vo výške: 562 € (8kW tepelné čerpadlo)
 4. Pri SCOP 3,6 spotrebujeme: 16.000 / 3,6 = 4.444 kWh = nákladom vo výške: 578 € (10kW tepelné čerpadlo)

Môžete si všimnúť niekoľko faktov:

 1. výkonnejšie tepelné čerpadlo je predimenzované a pritom menej účinné, čiže spotrebuje aj viec energia na rovnaké množstvo vyrobeného tepla
 2. výkonnejšie tepelné čerpadlo je drahšie pri kúpe a aj súčiastky pri oprave po záruke budú drahšie
 3. vyššia spotreba je spôsobená nevhodnou chrakteristikou čerpadla k danej tepelnej strate, takáto prevádzka navyše skráti aj jeho životnosť
 4. rozdiely v nákladoch na energie sú len v niekoľkých desiatkach Eur, takže prevádzkové náklady na energiu musia byť správne vyvážene cenou tepelného čerpadla

Takže na tomto príklade vidno ako predimenzovanie tepelného čerpadla nemá žiadny prínos pre zákazníka.

Pre zaujímavosť ešte doplníme, že tento experiment pri dome so stratou vyššou sa postupne mení v prospech vyšších výkonov.


Z uvedeného vyplýva, že ak sa budete držať pri výbere tepelného čerpadla našimi odporúčaniami v tabuľke vyššie, aj bez odborného návrhu sa nemusíte báť vybrať si sami.

Ani výpočet tepelnej strany nie je dokonalý, aj keby ho robil najväčší profesionál! Preto tepelná strata vôbec nemusí byť 5 kW. Na jednom bežnom rodinnom dome sa dá toľko vecí pokaziť počas stavby (čo bežne stavbári ani nemusia vedieť alebo aj zataja ak vedia), alebo naopak, sa dá stavbu aj vylepšiť (kvalitnejšie okná, zateplenie, nepodcenené tepelné mosty a podobne) že skutočná tepelná strata sa preukáže až prevádzkou domu. 

Ak by prišiel len chladnejší alebo teplejší rok, padne viac zrážok, je veternejšie a podobne, už je tepelná strata iná! Popritom všetkom treba mať na pamäti, že všetky výpočty sa opierajú o normatívne hodnoty, ktoré sa od skutočnosti môžu líšiť a žiadny výpočet nedokáže 100% zohľadniť realitu!


Pre správny výber tepelného čerpadla napriek všetkým uvedeným skutočnostiam a v prípade akýchkoľvek pochybností nás kontaktujte a poradíme Vám.

Tešíme sa na spoluprácu a smelo objednávajte kým sa dá.

 

P.S.: Ak by ste si zle vybrali, aj po objednaní si môžeme návrh odkonzultovať a navrhnúť správne tepelné čerpadlo, čo aj určite spravíme.

 

Veríme však, že náš projekt "Zelená domácnosť" je takým výhodným, že je dôležité aby ste objednali skôr ako sa naše možnosti vyčerpajú a my Vám už za takýchto výhodných podmienok nebudeme vedieť tepelné čerpadlá ponúknuť!