domácnosť.sk

Ako dopadlo 5. kolo dotácií? Ako 4 predchádzajúce... Oplatí sa čakať na 6. kolo?

 

 

Prečítajte si ako dopadlo 5. kolo dotácií z projektu Zelená domácnostiam.

Okrem toho že sa za približne polhodiny minuli a neuspokojených záujemcov bolo viac ako 1000 až 1500 a ak bol pomer podobný ako v ostatných prípadoch, tak sa môžeme len domnievať, že z nich bolo približne 500 záujemcov o dotácie na tepelné čerpadlá. To sú však stále len počty ktoré eviduje SIEA za necelú plhodinu. Tých záujmcov ktorí sa nestihli do 5. kola ani zapojiť nikto neeviduje.

 

Náš projekt Vám umožňuje získať tepelné čerpadlo za dotovanú cenu už teraz a to bez množstva birokracie a za ľahkého splnenia jednoduchých podmienok.

Objednávkový formulár "ZELENÁ DOMÁCNOSŤ"

Súhlas s politikou ochrany osobných údajov: 
1
 
1 Začiatok 2 Informácie o tepelnom čerpadle 3 Náhľad 4 Odoslať objednávku
Page 1 of 4 (0%)
Vaše rodné meno
Vaše priezvisko (aktuálne ktoré používate)
Vaše telefónne číslo
Sem zadajte e-mailovú adresu, ktorú budete používať pri komunikácii s nami. Môžete zadať aj viacero adries. v takom prípade jednotlivé adresy oddeľte čiarkou.
Sem prosím uveďte rok Vášho narodenia, môžete aj presný dátum - nemusíte však. Tento údaj využívame za účelom zasielania ponuky špeciálnych narodeninových prekvapení v budúcnosti. Poskytnutím dátumu narodenia súhlasíte so zasielaním takýchto ponúk, neposkytnutím nesúhlasíte a nebudeme Vám ich zasielať.
Ak objednávate ako firma, uveďte sem prosím jej názov v súlade s ORSR alebo ŽRSR.
Adresa vo formáte ulica, číslo domu a podobne.
Uveďte mesto alebo obec svojej trvalej adresy
Ak sa miesto inštalácie nebude zhodovať s adresou Vášho trvalého pobytu, uveďte sem prosím mesto, alebo obec inštalácie.
Objednávky prijímame okrem územia Slovenska aj pre Rakúsko, vzhľadom na iné podmienky dodávok tovaru a prác do Rakúska o tejto skutočnosti potrebujeme vedieť.
Predávajúci oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZnOOÚ"), predávajúci, ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.