domácnosť.sk

Ako dopadlo 5. kolo dotácií? Ako 4 predchádzajúce... Oplatí sa čakať na 6. kolo?

 

 

Prečítajte si ako dopadlo 5. kolo dotácií z projektu Zelená domácnostiam.

Okrem toho že sa za približne polhodiny minuli a neuspokojených záujemcov bolo viac ako 1000 až 1500 a ak bol pomer podobný ako v ostatných prípadoch, tak sa môžeme len domnievať, že z nich bolo približne 500 záujemcov o dotácie na tepelné čerpadlá. To sú však stále len počty ktoré eviduje SIEA za necelú plhodinu. Tých záujmcov ktorí sa nestihli do 5. kola ani zapojiť nikto neeviduje.

 

Náš projekt Vám umožňuje získať tepelné čerpadlo za dotovanú cenu už teraz a to bez množstva birokracie a za ľahkého splnenia jednoduchých podmienok.

Čo s inštaláciou tepelných čerpadiel zakúpených v tejto akcii?

Po celom území Slovenska Vám zabezpečíme odbornú montáž, uvedenie do prevádzky, pravidelnú údržbu aj servis v prípade problémov a poruchy.

- vlastnými odborne zdatnými, školenými a skúsenými inštalatérmi

- externými montážno servisnými partnermi spoločnosti Atlanic

  Alebo oslovte overenú odbornú montážnu firmu ktorej dôverujete! K dispozícii máte aj niekoľko stoviek oprávnených zhotoviteľov.

-  súhlasíme s inštaláciou u nás zakúpených tepelných čerpadiel inými osobami napríklad zo zoznamu oprávnených zhotoviteľov registrovaných v projekte "Zelená domácnostiam", v takomto prípade si vyhradzujeme iba právo kontroly kvality inštalácie a dodržania odborných postupov v prípade pochybností

- ak ste presvedčení, že Vami vybraný zhotoviteľ to zvládne nainštalovať perfektne a odborne, ale nemá dostatok skúseností s konkrétnym tepelným čerpadlom, môžeme Vám ho uviesť do prevádzky za jednotný poplatok 150,- € bez DPH na území celého Slovenska.

Čo stojí montáž tepelného čerpadla?

Montáž tepelného čerpadla stojí v priemere od 500,- € do 1200,- € podľa náročnosti vrátane DPH a spotrebného materiálu (potrubia, ventily, filtre, konzoly, skrutky a ostatné). Výnimkou sú iba skutočne ojedinele náročné inštalácie (s potrebnými výškovými prácami, s nutnou stavbou lešenia, s nutnými výkopovými a zemnými prácami a podobne).

Alebo naopak veľmi jednoduché a ľahké inštalácie, prípadne s aktívnou účasťou a pomocou zákazníka, sa nám už podarilo nainštalovať tepelné čerpadlo aj za približne 300,- €.

 

Poskytujeme záruku najnižšej ceny montáže na u nás zakúpené tepelné čerpadlá!

Chcete sa ubezpečiť, že výhodnou kúpou tepelného čerpadla u nás neprerobíte na jeho inštalácii?

Oslovte napríklad niektorého zo zoznamu oprávnených zhotoviteľov registrovaných v projekte "Zelená Domácnostiam" a ak nám predložíte aspoň 3 ich ponuky na inštaláciu (samozrejme iba ak si z nich priamo aj nevyberiete) v nižšej cene ako by bola nami ponúknutá cena montáže a montáž u nás objednáte, my Vám cenu dorovnáme, alebo poskytneme iný benefit v tej istej cene!