domácnosť.sk

Ako dopadlo 5. kolo dotácií? Ako 4 predchádzajúce... Oplatí sa čakať na 6. kolo?

 

 

Prečítajte si ako dopadlo 5. kolo dotácií z projektu Zelená domácnostiam.

Okrem toho že sa za približne polhodiny minuli a neuspokojených záujemcov bolo viac ako 1000 až 1500 a ak bol pomer podobný ako v ostatných prípadoch, tak sa môžeme len domnievať, že z nich bolo približne 500 záujemcov o dotácie na tepelné čerpadlá. To sú však stále len počty ktoré eviduje SIEA za necelú plhodinu. Tých záujmcov ktorí sa nestihli do 5. kola ani zapojiť nikto neeviduje.

 

Náš projekt Vám umožňuje získať tepelné čerpadlo za dotovanú cenu už teraz a to bez množstva birokracie a za ľahkého splnenia jednoduchých podmienok.

Zelená domácnosť = schodná cesta k tepelným čerpadlám za dotované ceny

Prinášame Vám dotácie na tepelné čerpadlá pre každého, aj pre tých ktorím sa zo štátnych neušlo, alebo nespĺňajú podmienky na získanie štátnej dotácie.

 

Chcete sa dozvedieť viac o projekte

 "Zelená Domácnocnosť" ?

VOLAJTE ZDARMA  ZELENÚ LINKU: 

0800 777 700

e-mail: dotacie@zelenadomacnost.sk

Čo je to zelená domácnosť  ?

Je to projekt ľahšej cesty pre Vás

k tepelnému čerpadlu so zaručenou dotáciou

ako alternatíva k štátnemu projektu:

"Zelená domácnostiam"

Čo zelená domácnosť nie je  ?

Projekt "Zelená Domácnosť" 

nie je

 národný projekt "Zelená domácnostiam" 

riadený Ministerstvom životného prostredia SR

Zelená Domácnosť

Iniciátorom a autorom projektu

je spoločnosť KLÍMA, s.r.o., ktorá ako popredný predajca a dodávateľ vykurovacích systémov, najmä tepelných čerpadiel a termických solárnych systémov na Slovenskom trhu, vidí z pohľadu zákazníkov rôzne nedostatky dotačného programu a z jej prozákazníckeho orientovania vychádzajúc sa snaží ponúknuť riešenie, tak aby na konci bol každý jej zákazník spokojný a zároveň necítil krivdu.

  Zelená domácnosť je teda alternatíva pre tých záujemcov o kúpu tepelného čerpadla a súčasného získania dotácie z programu "ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM", ktorím sa akosi opakovane nedarí dotáciu získať, alebo jednoducho nemajú čas, záujem či inak sa projektu zúčastniť, ale dobrá dotácia by ich potešila.

 Od spustenia prvého kola dotácií sme hľadali riešenie ako ponúknuť tepelné čerpadlá zákazníkom tak, aby aj tí ktorím sa z dotácií neušlo, alebo nespĺňali jednoducho kritériá dané dotačným programom a tak jednoducho nárok na dotáciu ani nikdy nemali.

Pritom stačilo málo, napríklad:

 •  nesplnili uprednostňujúce kritériá - predbehli ich iní
 • doma podnikali hoc aj len tesne nad stanovené limity
 • počas 20 minút trvania dotačných kôl nemohli byť pri počítači
 • nesplnili inú podmienku, nestihli vybaviť na úrade niečo vinou úradníka
 • na katastri zabudli registrovať rozostavanú stavbu
 • dom z birokratických dôvodov nebolo možné nazvať rodinným
 • a podobne...

U nás získava dotáciu každý

 • aj zákazníci z Bratislavského kraja
 • aj pri inštalácii na inú stavbu ako rodinný dom
 • od zakúpenia nie ste limitovaní termínom na inštaláciu
 • nepodnikateľ aj podnikateľ platca DPH    *

 

Viac o projekte

"Zelená domácnostiam"

Aby ste vedeli k čomu ponúkame alternatívu, predstavujeme štátny projekt Zelená domácnostiam, ktorý je prvou etapou podpory zameranej na využívanie tzv. malých obnoviteľných zdrojov v rodinných a bytových domoch s rozpočtom 45 miliónov EUR. Celková vyčlenená suma na túto formu podpory však predstavuje 115 miliónov EUR z európskych a štátnych zdrojov.

Realizátorom národného projektu je

 Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)

ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR.

 Podporované sú zariadenia na výrobu elektriny, konkrétne fotovoltické panely a veterné turbíny, ako aj zariadenia na výrobu tepla, ktorými sú slnečné kolektory, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá. Cieľom projektu je zvýšenie podielu využitia OZE v domácnostiach a súvisiace znižovanie emisií skleníkových plynov.

Zelená domácnostiam pomáha domácnostiam prekonávať ekonomickú bariéru spôsobenú dlhšou návratnosťou malých zariadení na využívanie OZE, ako aj prekážku spôsobenú pomerom ich nákupnej ceny k reálnej kúpyschopnosti obyvateľstva.

Projekt by mal napomôcť oživeniu trhového prostredia so zariadeniami na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Zároveň by mal prispieť k zlepšeniu informovanosti a praxe inštalatérov zariadení OZE a k zvýšeniu záujmu o štúdium v súvisiacich odboroch.

Poskytovanie dotácií je rozdelené do takzvaných kôl, limitovanými finančným objemom.

K 29.11.2016 sa pripravuje

už ich 5. kolo.

Zdroj: www.zelenadomacnostiam.sk

Garantovaná dotácia 

sa vzťahuje len na vybrané

Tepelné čerpadlá ATLANTIC

 s nominálnymi výkonmi 4, 6, 8, a 10 kW vhodné pre moderné pasívne a nízkoenergetické stavby.

Tepelné čerpadlá ATLANTIC sme do nášho projektu zvolili z nasledovných dôvodov:

 • najpopulárnejší a investične najvýhodnejší systém VZDUCH - VODA (ATW) je lacný v porovnaní s inými riešeniami a dosahuje najvyššiu a najrýchlejšiu návratnosť investície
 • vynikajú kvalitou
 • vynikajú spoľahlivosťou
 • vynikajú úspornosťou s SCOP od 3,9 do 4,7 čo sú špičkové hodnoty v porovnaní s konkurenciou
 • dosahujú teda úspory približne 60 až 80% oproti elektrickému priamovýhrevnému vykurovaniu
 • patria pri použití s podlahovým vykurovaním do +35°C až do energetickej triedy A+++, pre radiátorové vykurovanie do +55°C až A++ a pre ohrev teplej úžitkovej vody do triedy A++
 • splitový systém sa skladá z vonkajšej jednotky a vnútornej jednotky - hydroboxu, chráni sa tak v interiéri drahá a náročná technológia a vodný systém
 • splitová konštrukcia umožňuje tichú prevádzku s hlučnosťou od 42 dB v exteriéri a len 36 dB v interiéri (hlučnosť obehového čerpadla a šumu vykurovacej vody porovnateľná s tichou a modernou chladničkou alebo ventilátorom počítača)
 • jednoduchá montáž, široké možnosti spôsobov inštalácie a kompaktné rozmery umožňujú inštaláciu takmer všade, vrátane umiestnenia vonkajšej jednotky do obvodovej steny stavby alebo v interiéri pomocou unikátnej technológie WALLIN 
 • ideálne spojenie najlepšieho know-how z japonskej a európskej technológie
 • výroba v EÚ
 • lacné náhradné diely a tým aj lavný pozáručný servis 
 • a množstvo ďalších výhod...

 

Upozornenie na rozdiel v cene a spôsobe jej stanovenia pre podnikateľov - platcov DPH.

Rozdiel medzi podnikateľmi a nepodnikateľmi, jedinou výnimkou sú firmy - platcovia DPH, kým zákazník neplatca DPH platí výslednú cenu už vrátane  DPH, pre platcov DPH platí pravidlo, že k tejto cene sa pripočíta najprv DPH a následne si môže odpočet DPH uplatní u štátu

Príklad 1. : 

 • OBJEDNÁVATEĽ  NEPLATCA DPH:

tepelné čerpadlo základný model s nominálnym výkonom 4 kW (kompletný set vnútornej jednotky a vonkajšej jednotky s ovládačom a základným príslušenstvom a bez zásobníka na ohrev teplej úžitkovej vody) bez funkcie chladenia a ohrevu TÚV pre neplatcu DPH stojí v cenníkovej cene: 5584,49 € s DPH a dostane zľavu: 780,00 € a získa dotáciu: 1500,00 € nakoniec

zaplatí iba:  3304,49 € už vrátane DPH.

Príklad 2. : 

 • OBJEDNÁVATEĽ  AKO PLATCA DPH:

rovnaké tepelné čerpadlo základný model s nominálnym výkonom 4 kW bez funkcie chladenia a ohrevu TÚV pre neplatcu DPH stojí v cenníkovej cene: 5584,49 € s DPH a dostane zľavu: 780,00 € a získa dotáciu: 1500,00 € nakoniec zaplatí iba 3304,49 € bez DPH a ak objednávka nespĺňa podmienky pre takzvané "prenesenie daňovej povinnosti",

zaplatí iba:  3964,19 € už vrátane DPH

Dôležité teraz:

je hlavne to, že výsledná cena za tepelné čerpadlo v tejto triede a našej akcii je po poskytnutí zľavy a dotácie najlepším pomerom ceny a kvality na slovenskom trhu a je dostupná pre každého.

Platca DPH, alebo neplatca DPH, komu sa u nás oplatí v rámci tejto akcie nakupovať tepelné čerpadlá?


Stručne v skratke: V rámci tejto akcie sa oplatí nakupovať každému rovnako, aj keď na prvý pohľad vyzerajú platcovia DPH ako tí diskriminovaní, vrátením DPH zo strany štátu v konečnom dôsledku zaplatia rovnakú sumu ako neplatca DPH, navyše si platca DPH kúpou tepelného čerpadla znižuje aj daňový základ.

Pozitívna diskriminácia pre Bratislavský kraj je vynikajúcou správou!

Záujemcovia o kúpu tepelného čerpadla v Bratislavskom kraji sa dočkali dobrej správy, kým podľa pravidiel Európskej Únie sú v rámci štátneho projektu "Zelená Domácnostiam" v podstate diskriminovaní pretože na Slovensku je Bratislavský kraj označovaný ako jediný viacrozvinutý opakovane vo viacerých kolách nemali nárok na dotáciu, u nás nárok na dotáciu majú všetci rovnaký.

Dobrá správa

naša ponuka je pre zákazníkov z Bratislavského kraja úplne bezkonkurenčná a oproti akejkoľvek inej ponuke

môžete v Bratislavskom kraji pri kúpe tepelného čerpadla u nás ušetriť

od 1500,00 € až do 3700,00 €!

preto neváhajte a objednávajte, ponuka je limitovaná našimi možnosťami.

Ako sa to celé vyvíjalo?

 

1

dec. 2015

1. kolo dotácií v rámci programu "ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM". Prostriedky vyčerpané za necelé 4 dni a neuspokojili množstvo ľudí.
 

1

febr. 2016

2. kolo dotácií bolo spustené a zároveň vyčerpané za necelé 4 hodiny, znovu neuspokojili veľké množstvo ľudí.

 

6

sep. 2016

3. kolo dotácií spustené a za 20 minút boli prostriedky vyčerpané, znovu sa neušli dotácie veľa čakateľom... niektorí to vzdali...
 

21

nov. 2016

4. kolo dotácií sa znovu minulo za približne 20 minút a nikto zo zodpovedných ľudí nevie, koľko čakateľov je neuspokojených
 

29

nov. 2016

5. kolo dotácií je vytýčené a Slovensko sa rozdelilo na optimistov ktorí veria na dotácie a pesimistov ktorí im už neveria...

 

Počas tohto náročného obdobia, kedy sme stretávali množstvo sklamaných záujemcov, sme pre Vás Vymysleli a pripravili:

ľahšiu cestu k dotáciám, projekt

ZELENÁ DOMÁCNOSŤ

 

Niečo pre optimistov

  Ak stále dúfate, že budete mať to šťastie a získate dotáciu z programu na obnoviteľný zdroj energie, prajeme Vám to úprimne zo srdca. Sledujte aj ďalej štátny program 

"ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM"

a pokúste sa získať dotáciu v deň otvorenia nasledujúceho už 5. kola, ktoré  SIEA otvorí už čoskoro: 

29.11.2016

o 12:00

v našej ponuke nájdete širokú škálu dotovaných tepelných čerpadiel a dotáciu môžete získať aj takýmto spôsobom.

K získaniu štátnej dotácie v tomto čase Vám prajeme:

 • aby Váš zamestnávateľ mal pochopenie, preto, že si v tom čase nebudete môcť plniť pracovné povinnosti
 • aby ste zrovna v tom čase mohli byť pri počítači
 • aby ste na podanie žiadosti mali aspoň toľko času ako v predchádzajúcich kolách (cca 20 minút)
 • aby spoľahlivo fungoval internet
 • aby ste spĺňali uprednostňujúce kritériá
 • aby ste nemeškali z obednej prestávky
 • aby ste mali všetky informácie dôkladne pripravené
 • aby nezamrzol Windows práve v tom čase
 • aby nepadol server ako tomu bolo v 3. kole dotácií
 • a veľa veľa pevných nervov a šťastia...

 

Niečo pre pesimistov

Váš pesimizmus nie je na mieste, len nečakajte na spustenie 5.kola dotácií a získajte tepelné čerpadlo za skvelú cenu

 • bez behania po úradoch
 • podpisovania zmlúv
 • neustáleho strachu, či splníte kritériá na získanie dotácie
 • bez strachu či ju nakoniec nebudete musieť vrátiť ak nejaký nešťastný úradník niekedy v budúcnosti príde na kontrolu a bude si myslieť, že ste nárok na jej získanie nikdy nemali.

Ak využijete dotáciu od štátu, tak Váš pesimizmus môže byť znovu na mieste.

Preto venujte náležitú pozornosť  tomu, či už pred uplatnením si nároku na štátnu dotáciu, skutočne spĺňate podmienky na jej získanie! 

  Preplatením poukážky to totiž nekončí, kedykoľvek k Vám môže zavítať kontrola a veci sa aj potom môžu zmeniť, dodatočne sa totiž môže stať, že sa preukáže, že ste dostali dotáciu neoprávnene, ináč by boli kontroly neopodstatnené.

 Preto platí: "lepší vrabec v hrsti ako holub na streche" čo znamená, že kúpou tepelného čerpadla u nás máte výhody isté.

  V našom projekte Zelená domácnosť získava dotáciu každý a okamžite. Stačí si u nás objednať tepelné čerpadlo a jednoducho zaplatíte len sumu po odrátaní dotácie.

Preto radšej buďte realistami.

Majte aj vy zelenú domácnosť  s našim projektom.

 • Vykurujte úsporne ešte túto zimu
 • Kúpte si kvalitné tepelné čerpadlo za cenu o akej sa Vám doteraz ani nesnívalo!

 

Ak nezískate štátnu dotáciu v 5. kole, môžete sa k nám vrátiť

a naša ponuka tu bude pre Vás až do:

31.12.2016

Naša ponuka je limitovaná časom a našimi možnosťami, rovnako nevieme zaručiť, že tepelné čerpadlá dokážeme dodať a namontovať ešte tento rok vzhľadom  na prichádzajúce vianočné obdobie s ktorým prichádza aj obdobie dovoleniek a dní pracovného pokoja. Prvé dodávky a inštalácie začneme v roku 2017 realizovať až po:

15.01.2017

Samozrejme pri dodávkach a inštalácii budeme postupovať systémom kto prv objedná a platí ten prv berie, preto je dôležité objednať tepelné čerpadlá včas. 

 

Máte otázky? 

Zavolajte nám na naše zelené číslo zdarma:

0800 777 700

 

Kto sme ?

 

 • sme popredným predajcom tepelných čerpadiel a inštalačno servisnou spoločnosťou
 • tepelným čerpadlám sa venujeme už viac ako 13 rokov a to ich predaju, ale aj vývoju a výrobe
 • sme inovátori a priekopníci, prinášame na slovenský trh novinky a držíme výrazný náskok pred konkurentmi, neuspokojíme sa s 
 • realizovali sme kotolne s tepelnými čerpadlami pre významné projekty ako napríklad aj 1. bytový dom s takmer nulovou spotrebou energií na Slovensku
 • máme za sebou realizácie tepelných čerpadiel aj pre veľké priemyselné objekt, ale aj stovky tepelných čerpadiel pre malé rodinné domy na Slovensku ale aj v zahraničí v krajinách ako Rakúsko, Nemecko, ale aj v Čile a Rusku  

Predstavujeme tepelné čerpadlá ATLANTIC

   člen skupiny     

 

 • sú spoločným projektom jedného z najväčších výrobcov vykurovacej a výhrevnej techniky v európskej únii so 16 výrobnými závodmi
 • viac ako 45 rokov skúseností s návrhom, vývojom a výrobou vo svojich výrobných závodov
 • materská skupina Atlantic GROUP len vo Francúzsku zamestnáva v moderných robotizovaných závodoch až 3400 pracovníkov, vlastní 135 technických patentov z ktorých viaceré sú použité v ich tepelných čerpadlách
 • za zmienku stojí koaxiálny výmenník v hydroboxe tepelného čerpadla ALFEA EXTENSA a EXCELLIA ktorý má vysokú účinnosť a je najodolnejší na trhu, navyše ponúka množstvo výhod oproti iným tepelným čerpadlám
 • viac ako 5 miliónov vykurovacej techniky vyrobených ročne a predávanými pod viacerými obchodnými značkami robí zo značky Atlantic jednu z najpredávanejších v Európe
 •  pri tepelných čerpadlách sa spoliehajú na osvedčenú japonskú technológiu vonkajších jednotiek od značky Fujitsu a vďaka svojim patentovaným riešeniam vo vnútorným jednotkách tak dokážu dosahovať špičkové parametre a kvalitu

 

Spojenie našich skúseností s tepelnými čerpadlami ATLANTIC, je pre Vás zaručene správnou voľbou - teraz aj so zaručenou dotáciou a mimoriadne výhodnou cenou, sa stáva z našej ponuky najlepšia z pohľadu pomeru kvality a ceny a prevádzkových vlastností.